Is het erg, dat ik bij de woorden van God aan Job even moet denken aan de politici die we deze dagen zoveel in beeld zien? Mannen en vrouwen die zo zeker lijken te weten hoe het zit met ons land en wat er moet gebeuren. Is het gek dat ik verlang naar leiders die soms ook gewoon zeggen: nee, ik weet het niet? Ik ken mijn beperkingen?

De audioversie is hier te beluisteren:

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Be Thou My Vision (Engelse hymn)

“Be thou my vision, O Lord of my heart,
Be all else but naught to me, save that thou art;
Be thou my best thought in the day and the night,
Both waking and sleeping, thy presence my light.”

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Vervolg van Job 38:

Heb jij ooit de morgen ontboden,
de dageraad zijn plaats gewezen,
om de uiteinden van de aarde te pakken
en de goddelozen van haar af te schudden?
De aarde krijgt vorm als klei onder een zegel,
haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht,
hun opgeheven arm wordt gebroken.
Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt,
heb jij over haar diepste bodem gewandeld?
Zijn de poorten van de dood aan jou getoond,
de deuren van het diepste donker – heb jij die gezien?
Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten?

Vertel het, als jij het allemaal weet!
Waar is de weg naar de oorsprong van het licht,
en de plaats van het donker – is die jou bekend,
zodat je het naar zijn gebied kunt voeren
en het pad naar zijn huis kunt vinden?
Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren,
zoveel jaren liggen achter je!

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: