De eerste vrouwelijke student van Nederland

Zoals je wellicht weet, houd ik er nog een andere website op na. Eentje over vrome vrouwen, waar ik verhalen verzamel uit heden en verleden. Waarom? Omdat als je over de geschiedenis leest, je nog veel te veel alleen de mannen tegenkomt. Dat is jammer, want er waren wel degelijk allerlei bijzondere vrouwen met bijzondere…

Van Cambridge naar een Gronings dorp

Precies drie maanden geleden genoten we van de laatste zondag in Cambridge. De zon scheen en de stad was prachtig. We aten een ijsje en konden ons eigenlijk niet voorstellen dat we al die prachtige gebouwen en straatjes voorlopig niet meer zouden zien. Na drie jaar voelde de stad vertrouwd en door het verdwijnen van…

Dag 39 – Goede Vrijdag

Vandaag geen extra woorden na de lange lezing van Goede Vrijdag. Beluister hier de gesproken versie: OPENING Gezegend zijt Gij, God,koning der wereld,die de morgen ontbooden het licht hebt geroepen,zegen ook mijmet uw licht! LIED Bleibet hier und wachet mit mirWachet und betet (Een lied van Taiz├ę) LEZING Marcus 14:53-15:39Jezus werd meegevoerd naar het huis…

Dag 37 – Jezus wordt gezalfd

Beluister hier de gesproken versie: OPENING Gezegend zijt Gij, God,koning der wereld,die de morgen ontbooden het licht hebt geroepen,zegen ook mijmet uw licht! LIED U komt mij, lieve God,zo nederig nabij,in dagen van gemisen moeite vindt u mij. U daalt het duister in,U deelt mijn angst en pijn,zo dodelijk bedroefdals maar een mens kan zijn,…

Dag 36 – Wees waakzaam

Beluister hier de gesproken versie: OPENING Gezegend zijt Gij, God,koning der wereld,die de morgen ontbooden het licht hebt geroepen,zegen ook mijmet uw licht! LIED Niet is het laatste woord gesproken,er klinkt een lied, al is het nacht.Onzeker gaan wij, lotgenoten,op weg met wie ons samenbracht.Wat komen zal is nog verborgen,God weet wat ons te wachten…

Dag 35 – Geven en ontvangen

We zijn aangekomen in de Stille Week. Ik vind dit altijd een intense tijd, en hopelijk kunnen het ook in deze corona-tijd dagen worden van bezinning en toeleven naar het ontsteken van het licht in de Paasnacht. Vandaag eenmalig geen gesproken versie, omdat ik dit weekend te druk was met mijn intrededienst! OPENING Gezegend zijt…

Dag 34 – Van discussie naar gesprek

Van harte welkom bij dag 34 van de 40-dagentijd. Beluister hier de gesproken versie: OPENING Gezegend zijt Gij, God,koning der wereld,die de morgen ontbooden het licht hebt geroepen,zegen ook mijmet uw licht! LIED Lam van God,Lam van God,Dat de zonde der wereld draagt.Heer, ontferm U,Heer, ontferm U over ons,Heer, ontferm U over ons. (Een lied…