Ik was op zoek naar scheppingspsalmen en toen dacht ik opeens aan het boek Job. Aan dat gedeelte waarin God boven Job uittorent en hem vraagt waar hij was toen God de aarde grondvestte… Een stukje daarvan heb ik vandaag als Bijbellezing gekozen.

Fijn om reacties te horen van mensen die meedoen met de avondgebeden. Vandaag nog even geen audioversie, vanaf morgen wel weer!

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Veni Sancte Spiritus (Liedboek 681)

Vertaling:
Kom tot ons, o heilige Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilige Geest,
woon in ons, o Heilige Geest.

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Een stuk uit Job 38, waar God aan Job vraagt:

Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?
Vertel het Me, als je zoveel weet.
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
terwijl de morgensterren samen jubelden,
de hemelbewoners juichten van vreugde?
En wie sloot de zee af met een deur,
toen ze uit de schoot van de aarde brak?

Ik hulde haar in een gewaad van wolken
en omwond haar met donkere nevels.
Ik legde haar mijn grenzen op
en sloot haar af met deur en grendelbalk,
en zei: “Tot hier en niet verder,
dit is de grens die Ik je trotse golven stel.”

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Eén reactie op “Avondgebed – Dag 11”

  1. Anne Marijke Spijkerboer

    Veel dank weer voor de mooie bijbelteksten en de soberheid. Je stem mis ik wel. Het horen werkt echt anders dan het lezen.

    Hartelijke groet,

    Anne Marijke Spijkerboer (collega)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: