Stille Zaterdag. Die dag van wachten, uithouden, waken bij het graf. Het is nog geen Pasen. Vanavond laat zullen we in mijn gemeente de Paaswake vieren in een mooi oud kerkje, zal het licht worden aangestoken, en zullen we onze doopbeloften vernieuwen. En dan vieren we morgenochtend de opstanding in het volle licht.

Zo komt de Veertigdagentijd aan haar einde. Zoals elke keer wanneer ik zo’n serie gebeden heb gemaakt, heeft het me veel gebracht. Misschien schrijf ik daar nog eens iets over. Mooi was ook dat ik regelmatig iets van jullie, meebidders, hoorde. Van overal vandaan bleken mensen mee te doen op hun eigen manier: we waren voor even een kleine gemeenschap. Ik bid deze avond voor jullie allemaal, op jullie eigen plek en met jullie eigen verhaal.

De Stille Week is voor een dominee een intense week, en ik kijk uit naar de Paasviering morgen – ik wens jullie ook mooie dagen!

Hieronder de audio-versie (sorry voor het achtergrondgeluid, toen ik het opnam begon de buurman het gras te maaien :))

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Stil ligt de tuin rondom het witte graf (Liedboek 592)

Stil ligt de tuin rondom het witte graf
waar zich de Heer voor ons verloren gaf.
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart.
Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart.
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht.

Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht.

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Uit Johannes 19

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatea – die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


5 reacties op “Avondgebed – Dag 40”

 1. Ina Dankers-Leenman

  Dank Gertine, voor het delen in deze 40 dagen tijd. Dankbaar dat ik bij deze gemeenschap mocht horen de afgelopen weken!

  Lieve groet,
  Ina Dankers

 2. John

  Bedankt voor de avondgebeden. Was mooi en goed om zo de veertigdagentijd te beleven. Bemoedigend en vertroostend. Ook om te delen met mijn ouders waar veel zorgen om zijn. Kostbaar om dit met hen te kunnen delen.
  Goede Pasen

 3. Dit is op De realistitel herblogden reageerde:
  Zegenbede

  Zegene en behoede ons
  de almachtige en barmhartige God,
  Vader, Zoon en heilige Geest.
  Amen.
  Loven wij de Heer!
  Wij danken God.

 4. Corry Klaassen

  Bedankt Bertine, voor deze 40 dagen. Mooi dat je dit doet. Je bent voor velen tot zegen. Gezegend paasfeest!

 5. Corry Klaassen

  Sorry voor de foute naam…..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: