Het lied bestaat volgens mij nog niet lang, maar het greep me meteen, die eerste keer dat ik het hoorde: de variatie op psalm 90 van Psalmen Anders. Prachtige, diepe, mystieke tekst. Ik liet het horen in de oudjaarsdienst in Sauwerd. Toch past het ook zeker in de Veertigdagentijd: “Leer ons jouw woorden leven.

Geen gesproken versie deze avond.

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Van ooit was jij (Lied 90b)

Van ooit was jij en voor altijd
de haven waar wij meren.
Vanaf de schepping, door de tijd,
als stormen ons bezeren

was jij, ben jij en zul jij zijn,
één dag of duizend jaren.
Maar, kwetsbaar zijn wij als het gras.
Zal jouw hand ons bewaren?

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Uit psalm 24

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft Hij haar verankerd.
Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die U zoeken,
die zich tot U wenden – het volk van Jakob. sela
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:
de koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig,
de HEER, heldhaftig in de strijd.

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


3 reacties op “Avondgebed – Dag 28”

 1. tineke

  vanuit de tenen gezongen, de ziel rakend. En zo een indringend, indrukwekkend, ontroering wekkend lied

  1. Gertine Blom

   Ja!

 2. Anja

  Prachtige nieuwe hertaling van psalm 90 en heel mooie muziek!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: