De grootsheid van de schepping – het onvatbare ook – en dan tegelijkertijd de nabijheid van God als hij dichtbij komt in Christus. Die twee komen samen in het lied en de lezing van vanavond. Ik koos een lezing uit een deuterocanoniek boek, Jezus Sirach. Voor mij wat onbekend terrein, maar misschien voor anderen wel bekender.

Wat mooi dat er elke dag nieuwe mensen bij komen om mee te bidden met de avondgebeden: welkom!

Beluister hier de gesproken versie:

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: U komt mij, lieve God (Liedboek 852)

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn
(…)

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

uit Jezus Sirach 42

Ik wil nu de werken van de Heer gedenken
en vertellen wat ik heb gezien.
Door het woord van de Heer bestaan zijn werken,
zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.
De zon ziet lichtend op alles neer,
het werk van de Heer is vol van zijn luister.
Zelfs zijn heiligen heeft Hij niet in staat gesteld
voluit te vertellen over alle wonderbare werken
die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht;
alles is gevestigd door zijn majesteit.
Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen
en doorziet hun verborgen plannen.
Want de Allerhoogste weet alles
en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren.
Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal
en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.
Geen enkele gedachte ontgaat Hem
en niet één woord is voor Hem verborgen.
Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend,
van vóór het begin tot in eeuwigheid is Hij dezelfde.
Aan Hem wordt niets toegevoegd of afgedaan,
Hij heeft van niemand raad nodig.
Hoe bekoorlijk zijn zijn werken,
hoe schitterend om te zien.
Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid,
het gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is.
Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander,
Hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.
Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,
wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Eén reactie op “Avondgebed – Dag 23”

  1. Astrid

    Wat een mooie, ware tekst; Zijn onbevattelijke grootsheid en idd, zoals je zegt, tegelijk ook zo nabij en betrokken. Ontroerend.
    Dank voor het delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: