Ik moet weleens zuchten van al het onrecht in deze wereld. Niet alleen het grote, zichtbare. Maar ook het kleine, mensen die niet goed behandeld worden en waar niemand voor opkomt. Werknemers die makkelijk aan de kant geschoven worden door een directeur. Mannetjes aan de top van de piramide die lachen om iedereen die zich gekleineerd en onveilig voelt. En dan moet ik niet alleen zuchten… ik kan er zo boos om worden. Maar waar moet je heen met die boosheid? In de psalmen die gaan over God als schepper en koning van de wereld vind ik troost: God is rechtvaardig. Hij ziet het onrecht. En hij zal rechtspreken.

De audioversie is hieronder te beluisteren. (Opgenomen op vakantie zonder mijn eigen microfoon, dus de geluidskwaliteit is wat minder.)

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Psalmen Anders 4c

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Psalm 96

Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
geducht is Hij, meer dan alle goden.
De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: Hij heeft de hemel gemaakt!
Glans en glorie gaan voor Hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.
Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.
Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, wanneer Hij verschijnt.
Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’
Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen, met alles wat daar leeft.
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen
voor de HEER, want Hij is in aantocht,
in aantocht is Hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,
eerlijk oordelen over de volken.

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Eén reactie op “Avondgebed – Dag 18”

  1. Cornelia Klaassen Bouman

    Fijne vakantie Gertine. Ja er is zoveel onrecht maar het komt goed! Groet van ons

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: