In dit avondgebed het laatste deel van Job 38. Met elke dag dat ik die vragen uit dat hoofdstuk lees, voel ik iets van ontzag groeien. Ontzag voor het wonder en de grootsheid van de natuur, van Gods schepping. Ik zie mezelf weer als klein meisje rondlopen, op zoek naar nieuwe bloemetjes, naar onbekende vogels, mijn ANWB-natuurgids in de hand. Ik zocht naar een lied dat gaat over die verwondering, en ik koos de klassieker van John Rutter.

De audioversie is hieronder te beluisteren. (Dank aan iedereen die aangaf dat het fijn is om met de audioversie te bidden, dat vind ik echt mooi om te horen!)

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: All things bright and beautiful (John Rutter)

All things bright and beautiful,
All creatures great and small,
All things wise and wonderful,
The Lord God made them all.

Each little flower that opens,
Each little bird that sings,
He made their glowing colours,
He made their tiny wings.

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Vervolg van Job 38:

Ken jij de wetten van de hemel,
kun jij zijn orde aan de aarde opleggen?
Kan jouw stem de wolken bevelen
om je met hun regenvloed te bedekken?
Kun jij de bliksems uitsturen,
zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”?
Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven,
van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen?
Wie is in staat om de wolken te schikken,
en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen,
zodat het stof op aarde stolt
en in kluiten samenklontert?
Kun jij voor de leeuw op prooi jagen
en de honger van de welpen stillen,
wanneer ze weggedoken zitten in hun holen,
of op de loer liggen onder een dak van bladeren?
Wie verschaft de raaf zijn voedsel
wanneer zijn jongen God aanroepen,
wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: