Er is iets met de nacht waardoor je de dingen niet meer goed in perspectief kunt zien. Dan ga je dus: piekeren, malen, woelen. Mooi om dan het lied uit Taizé te zingen en te beseffen dat God ook in de duisternis van de nacht het licht kan laten schijnen.

Net als de eindeloze herhaling van het Taizélied is ook de psalm vanavond een herhaalpsalm. Want, zo wisten ze ook toen al: herhaling is de kracht van de boodschap… (Je kunt ook zeggen: mensen zijn hardleers en moeten het gewoon vaak horen.)

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: La Tenebre (Taizé)

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi,
la nuit comme le jour est lumière.

Heel het duister is vol van luister door Uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Lezing uit de psalmen

Uit Psalm 136

Loof de HEER, want Hij is goed
– eeuwig duurt zijn trouw –
loof de allerhoogste God
– eeuwig duurt zijn trouw –
loof de oppermachtige Heer
– eeuwig duurt zijn trouw –
die grote wonderen doet, Hij alleen
– eeuwig duurt zijn trouw –
die de hemel maakte, met wijsheid
– eeuwig duurt zijn trouw –
die de aarde uitspreidde, op het water
– eeuwig duurt zijn trouw –
die de grote lichten maakte
– eeuwig duurt zijn trouw –
de zon, om te heersen over de dag
– eeuwig duurt zijn trouw –
maan en sterren, om te heersen over de nacht
– eeuwig duurt zijn trouw –

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Eén reactie op “Avondgebed – Dag 8”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: