We gaan nog even verder met Job. Mooi toeval dat we vandaag wakker werden in een witte wereld, en de lezing begint met sneeuw. Hoeveel we ook weten in onze moderne tijd, de natuur en de seizoenen en het weer blijven nog steeds buiten onze grip. Al zijn we dan wel weer hard op weg om via onze levensstijl het klimaat op aarde te veranderen, met alle gevolgen van dien…
Het lied van vanavond zingt: ‘God zij nabij, als de tijd van crisis komt…’

De audioversie is hier te beluisteren:

Aansteken van de kaars

Openingswoorden

Heer, open mijn lippen
en mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: Psalm 20 (Psalmen Anders 20a)

God zij nabij, als de tijd van crisis komt,
ja, Jacobs God zij je kracht en schild.
Vanuit het heiligdom, vanuit Zijn huis
zij God je redding in tijden van nood.

Gebed

Bewaar ons, Heer, als we waken
en bescherm ons als we slapen;
dan zullen wij ontwaken met Christus
en rusten in vrede.

Bijbellezing

Vervolg van Job 38:

Ken jij de voorraadkamers van de sneeuw,
heb jij de voorraadkamers van de hagel gezien,
die Ik heb aangelegd voor tijden van nood,
voor dagen van oorlog en strijd?
Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt,
van waar de oostenwind over de aarde uitwaait?
Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen,
de weg voor donder en bliksem gebaand,
zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde,
op de woestijn waar geen mensen leven,
en wildernis en woestenij doordrenkt raken
en er overal jong gras opschiet?
Heeft de regen een vader?
Wie brengt de dauwdruppels voort?
Uit welke schoot wordt het ijs geboren,
wie baart de rijp van de hemel,
wanneer de wateren stollen, hard als steen,
wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt?
Kun jij de Plejaden aan banden leggen
of de ketenen van Orion losmaken?
Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen
en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen?

Stilte

Lofzang van Simeon

Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Gebedsstilte (ruimte voor eigen voorbeden)

Avondgebed

Waak, lieve God,
over wie werken, waken of wenen vannacht
en laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus;
geef rust aan vermoeiden,
zegen de stervenden,
troost hen die lijden,
ontferm u over wie angstig zijn,
en dat alles omwille van uw liefde.
Amen.

Zegenbede

Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God.


Eén reactie op “Avondgebed – Dag 13”

  1. Ellen

    Beste Gertine
    Fijn dat gisteren en vandaag de ingesproken versie er weer bij zit. Ontzettend bedankt want het is veel werk!
    Ben nogal auditief ingesteld. Dat er tegen me gesproken en ‘met me gebeden’ wordt voegt voor mij veel toe. Daarbij heb je een heel prettige stem die me helpt om te verstillen.
    Nogmaals dank en warme groet!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: