Dag 37 – Jezus wordt gezalfd

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt u mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

(Tekst: Jaap Zijlstra / Melodie: Willem Vogel / Uitgevoerd door: Vocaal Theologen Ensemble)

LEZING

Marcus 14:1-11
De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

STILTE

REFLECTIE

We ontmoeten veel verschillende mensen in de laatste dagen van Jezus’ leven. Vandaag een vrouw die zomaar komt binnenlopen en Jezus zalft met kostbare olie. Wie is zij? Waar komt ze vandaan?

Is zijzelf één van de mensen die Jezus genezen heeft, of misschien haar kind of een ander familielid? Of is ze geraakt door Jezus’ onderwijs? Voorvoelt ze iets van wat er gebeuren gaat?

Er zijn ook de omstanders. Zij mopperen, zij missen het belang van wat hier gaande is.

Tenslotte is er ook Judas. Hij begint aan zijn weg als verrader van Jezus. Was deze zalving de druppel die zijn emmer deed overlopen? Wat bezielt hem om Jezus dood te willen hebben?

Zo word ook ik uitgenodigd om mee te gaan in het verhaal. Om mezelf daar in de buurt van Jezus neer te zetten, en aandachtig te luisteren en te kijken. Wat is mijn reactie? Hoe leef ik met hem mee, welke eer bewijs ik hem, en wat gaat er in mij om?

GEBED

Herder van mensen,
voor allen die in duisternis
van zonde en schuld verkeren,
hebt Gij een licht ontstoken
in Jezus, de Mensenzoon.
Wij vragen U:
geef ons een levend hart
om te luisteren naar uw Woord,
geef ons nieuwe ogen
om in Hem de mens te zien
door wie Gij ons vrij maakt,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

Moge de weg je tegemoet komen.
Moge de wind altijd in je rug zijn.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.
En tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s