Dag 32 – Een boze Jezus

Welkom bij dag 32!

Beluister hier de gesproken versie:

Uit: klooster in Fruska Gora (Servië)

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

All glory, laud, and honor
To thee, Redeemer, King
To whom the lips of children
Made sweet hosannas ring
Thou art the King of Israel
Thou David’s royal Son
Who in the Lord’s name comest
The King and Blessed One

(Traditionele Engelse hymne)

LEZING

Marcus 11:12-33
Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden, maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten; het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’ Zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad.

Toen ze ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord.’ Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen?’ Jezus antwoordde: ‘Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” zal hij zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we zeggen: “Van mensen,” wat dan?’ Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: ‘We weten het niet.’ En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.’

STILTE

REFLECTIE

Ligt het aan mij, of is Jezus een beetje uit zijn hum vandaag? Het lijkt er verdacht veel op dat hij geïrriteerd is door de vijgenboom, vervolgens kwaad op de verkopers in de tempel, en daarna reageert hij kortaf en ongeduldig op de schriftgeleerden en oudsten. En tegelijkertijd, midden in deze uitvallen, zegt hij: ‘vergeef elkaar, je kunt niet iemand iets verwijten terwijl je bidt tot de Vader.’

Ik begrijp Jezus niet bij dit soort bijbelgedeeltes. Ik wil weten of hij echt kwaad was, of dat het een ander doel diende. Kon hij echt kwaad zijn, of echt geïrriteerd, of ongeduldig? Hij was toch zachtmoedig en nederig, en vooral: God-met-ons?

Ja, maar hij was ook mens. Echt mens. En we kunnen niet ontkennen dat negatieve gevoelens erbij horen. Ik heb zelf maar al te vaak last van irritaties en ongeduld. Soms verbeeld ik me dat ik terecht boos ben, voor een goede zaak, maar meestal is het gewoon mijn gebrek aan begrip en geduld. Dan mis ik ruimhartigheid en vergevingsgezindheid. Wat voel ik me dan achteraf tekort schieten!

Op die manier was Jezus niet boos, dat geloof ik niet. Zijn boosheid was een gerichte woede tegen wat inging tegen het Koninkrijk. Alleen wat die vijgenboom betreft, weet ik het nog niet zo net. Dat lijkt verdacht veel op een menselijke teleurstelling. Maar ook daar is vast een mooie uitleg voor – wie het weet, mag het zeggen!

GEBED

Gij,
die ons wachten niet beschaamt,
betoon ons uw barmhartigheid
als wij uw Naam aanroepen
en vragen om leven.
Schenk ons uitzicht
op de wegen die wij gaan
en doe ons ervaren in dit uur
hoe Gij met ons zijt,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;
de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je
doen schijnen en je genadig zijn;
de Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden
en je vrede geven.

2 gedachten over “Dag 32 – Een boze Jezus

  1. Hallo Gertine, hoe gaat het? Het klonk zo lekker hol vanmorgen! Even een vraagje: is de dienst van je inzegening online te volgen? Groetjes, Corry Klaassen Steenwijk

    1. Dag tante Corry! Het gaat goed, maar het klinkt inderdaad wat hol in mijn nieuwe studeerkamer! Het duurt even voor de gordijnen binnen zijn :) De dienst zondag is inderdaad te volgen: via kerkdienstgemist.nl en dan zoeken op ‘Sauwerd’ dan vind je het vanzelf. Zondag om 14 uur. Welkom!

Laat een reactie achter op Corry Klaassen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s