Dag 31 – Intocht in Jeruzalem

Dit is het verhaal dat traditioneel op de zondag vóór Pasen gelezen wordt: Palmzondag – genoemd naar de (palm)takken waarmee de mensen Jezus toewuiven als hij op een ezel de stad binnenrijdt. Het is een feest waar een duistere wolk boven hangt.

Beluister hier de gesproken versie:

Uit: klooster in Fruska Gora (Servië)

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Al wat ademt moet nu zwijgen
om het wonder te verstaan,
alle zorgen overstijgen
van het alledaags bestaan,
want met zegenende handen
draagt de Heer zijn liefde aan.

(Tekst: Sytze de Vries, vrij naar Gerald Moutrie / Melodie: Franse carol)

LEZING

Marcus 11:1-11
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.
Hosanna in de hemel!’
Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.

STILTE

REFLECTIE

Dit ziet er goed uit, zou je zeggen. De mensen hebben eindelijk door dat Jezus niet zomaar een rondtrekkende leraar en wonderdoener is, maar staat in de lijn van koning David, dat hij zal bevrijden en koning zal zijn. Goed nieuws. Als een generaal die terugkeert van zijn veldtocht trekt Jezus onder gejuich de hoofdstad binnen, de rode loper ligt al klaar.

Maar dit verhaal eindigt met een domper: Jezus neemt niet plaats op een troon in een paleis, maar gaat naar de tempel. En daarna terug naar Betanië. Geen pracht en praal, geen bevrijding met harde hand, geen heilstaat.

Een leider die al onze problemen oplost en die ons bevrijdt van alles waar we in vast zitten – ik snap wel waar de wens vandaan komt. Het wordt mij soms ook teveel en dan zou ik ook wel iemand wensen die even mijn leven op orde krijgt. En ik zou ook willen dat iemand de ongelijkheid in de wereld even oplost. Maar we moeten het zelf doen. Niet alleen, maar wel zelf. God is geen Deus ex Machina die aan de touwtjes trekt en alles is in orde. We hebben verantwoordelijkheid en (een zekere mate van) vrije wil en als we fouten maken, moeten we die zelf rechtzetten. Dat is vermoeiend en taai en traag, maar het maakt ons ook tot wie we zijn: vrije mensen die kunnen kiezen en tot grootste dingen in staat zijn.

De intocht in Jeruzalem is een tragisch en scherp beeld. De mensen die nu ‘Hosanna’ roepen, schreeuwen een paar dagen later ‘Kruisig hem!’. Zo snel kan de stemming omslaan. De held van vandaag is de zondebok van morgen. Dat is eng. Maar we kunnen niet zeggen dat het in onze tijd anders zou zijn – nog steeds zien we dat eindeloze verlangen van mensen naar leiders die hun problemen oplossen en van wie het heil verwacht wordt.

Wat mij betreft is Jezus de enige die dat verlangen kan vervullen – maar hij doet het wel heel anders dan je zou verwachten.

GEBED

Als een mens onder de mensen,
bereid tot het uiterste te gaan,
tot zelfs een vernederende dood,
werd uw grote Zoon, God,
een bezielend voorbeeld
van wat dienstbaarheid betekent.
Geef ons de bereidheid
deel te nemen aan zijn dienst,
dan zal zijn opstanding uit de dood
onze eigen vreugde worden.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;
de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je
doen schijnen en je genadig zijn;
de Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden
en je vrede geven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s