Dag 29 – Dienende macht

Eén van de opvallende verschillen tussen de Anglicaanse kerk en de protestantse kerk is de verdeling van macht. Aartsbisschoppen en bisschoppen en priesters staan duidelijk boven de gewone kerkganger in de Church of England. Ik heb regelmatig met verbazing gezien hoe vanzelfsprekend dat gevonden werd en hoezeer degenen met dat hogere ambt ook op een voetstuk geplaatst werden. In Nederland lijkt men dat wel een aantrekkelijk kerkmodel te vinden (waren er niet heel wat mensen die de regiopredikanten ‘bisschop’ wilden noemen?) – maar ik moet zeggen dat ik blij ben met het platte model in de protestantse kerken, zodat ook ‘gewone’ kerkgangers een ambt kunnen bekleden en niet voor alles toestemming gevraagd moet worden van de bisschop. Ik zou hier nog heel wat meer over kunnen zeggen, maar dat is voor een andere keer. Vandaag in het bijbelgedeelte gaat het in ieder geval over macht en horen we wat Jezus zegt.

Welkom bij dag 28!

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

(Lied 527 / Tekst: Huub Oosterhuis / Melodie: Jaap Geraedts / Uitgevoerd door: Gemeentekoor Rotterdam Centrum)

LEZING

Marcus 10:32-45
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

STILTE

REFLECTIE

Ik moet zeggen dat ik behoorlijk sceptisch ben over leiderschap. Ik geloof dat macht en een hoge positie iets met mensen doet dat vaker negatief dan positief uitwerkt. Wie macht heeft, vergeet al snel waar hij vandaan komt en begint te geloven dat die macht hem toekomt. Leiders raken in de ban van hun status en sluiten hun ogen voor misstanden en onrecht. Ze luisteren niet goed, denken vooral aan hoe ze hun positie kunnen behouden, vergeten hun eerdere principes.

Nee, erg optimistisch ben ik niet over leiders. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand die in hoog aanzien stond, uiteindelijk tóch ook een minder prettige kant bleek te hebben? Ook gewaardeerde spirituele leiders kunnen achteraf van hun sokkel vallen. Bleken ze toch allerlei seksuele en morele grenzen overschreden te hebben.

Ook de leerlingen van Jezus zijn geen heiligen. Ze lijken wel doof voor wat Jezus zegt over zijn naderende dood en ruziën in plaats daarvan over hun positie in de heerlijkheid van God. Jezus wijst hen scherp terecht. Hij zegt dat hij met zijn leven laat zien wat het is om een leider te zijn. Dienen, en uiteindelijk zijn leven geven. Alles geeft hij voor mensen.

Geven en dienen klinkt niet zo aantrekkelijk als ontvangen en gediend worden. Maar toch is dat wat God vraagt van wie leiding geeft. Het is van levensbelang dat we dat in de kerk nooit vergeten en dat ook in onze hiërarchieën en bureaucratieën nooit de mens uit het oog verloren raakt. Voor mij is dat reden om altijd kritisch te blijven en altijd scherp proberen te zien hoe macht verdeeld is. Wie die macht heeft. Want ook in de kerk gaat het heus niet altijd goed met die macht.

GEBED

Gij, die mensen bevrijdt,
schenk ons
de levenskracht van uw Zoon
die als een graankorrel in de aarde viel
om de wereld te maken
tot een plaats van vrede,
waar eenzaamheid
tot gemeenschap wordt
en mensen durven sterven
voor elkaars geluk,
waar het kruis
ons de weg naar de vrede wijst,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
met vrede gegroet en gezegend met licht!

(Lied 430 / Tekst: Sytze de Vries)

4 gedachten over “Dag 29 – Dienende macht

  1. Een rustige, nuchtere kijk op maandagmorgen, een paar dagen na de verkiezingen (met nog een restje kater en vooral verbijstering wat voor leiders Nederlanders kiezen….). Sterkte met weer-terug-aarden in NL-bodem (desondanks…. ;-) )
    Rien Wattel

  2. Goed gezegd, ik volg je wel in je gedachten. Maar het nadeel van een platte, horizontale structuur, of beter: het ontbreken van een centrale autoriteit, is misschien wel dat er een enorme waaier aan structuren (lees: kerkgenootschappen) kan ontstaan. Ach, leiderschap, wie het weet mag het zeggen, mijn geloof wordt er niet minder om.

Laat een reactie achter op Gertine Blom Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s