Dag 27 – Trouw

Welkom bij dag 27!

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Iedere nacht verlang ik naar u, O God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.
Iedere nacht verlang ik naar u, O God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.

(Een lied uit Taizé / Uitgevoerd door: Nederland zingt dichtbij)

LEZING

Marcus 10-1-12
Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

STILTE

REFLECTIE

Trouw. Daarin zien we de mooiste en de lelijkste kanten van de mens. Het is prachtig wanneer mensen dwars door moeilijkheden en obstakels trouw blijven aan de ander, iedere dag opnieuw voor de ander kiezen. Het is ontroerend om de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor kinderen te zien. En als vrienden om elkaar heen staan, elkaar steunen en diepe gevoelens delen, dan verrijkt dat het leven. Wie trouw is, en mensen heeft die jou trouw zijn, is een gelukkig mens.

Maar dan. Wanneer trouw eenzijdig verbroken wordt, dan komen er de donkerste en ingewikkeldste dingen naar boven. Want wie verlaten wordt, of dat nu in een liefdesrelatie is of in een vriendschap of misschien wel door een vader of moeder, die wordt geraakt in de ziel. In het fundamenteelste deel van ons mens-zijn. We zijn vaak al van slag als een onbekende iets onaardigs tegen ons zegt, laat staan hoe het schokt als iemand van wie je houdt je keihard afwijst.

Verbinding, relatie, trouw, liefde, vriendschap. In de omgang tussen mensen onderling kan er ongelofelijk veel pijn geleden worden. Jezus wist dat, bedenk ik nu. Misschien niet in een klassieke liefdesrelatie, maar hij had vrienden en naasten, en daarvan waren er die hem glashard zouden verraden of verloochenen. Ook Jezus zou de pijn van de verlating ervaren.

Wij mensen rommelen maar wat aan. Soms is het prachtig wat we doen. En soms is het gewoon heel erg lelijk.

GEBED

Gij, Enige,
die onze God wilt zijn,
open onze ogen voor U,
kom aanwezig in ons midden
en zeg ons uw Naam.
Laat uw Woord
de kracht zijn die ons vrijmaakt
om elkaar van harte recht te doen,
omwille van Jezus, uw Zoon,
die uw Naam geheiligd heeft
en ons voorgaat in wat leven is,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

(Lied 426 / Tekst: John Bell / Vertaling: Andries Govaart)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s