Dag 26 – De minste zijn

De dag na de verkiezingen, en dan een hele reeks radicale Bijbelwoorden. Welkom bij dag 26!

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Take, o take me as I am
summon out what I shall be
Set your seal upon my heart
and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben
Zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

(Liedboek 833 / Tekst en melodie: John Bell / Vertaling: René van Loenen / Uitgevoerd door: The Chapel of St. Ignatius Choir)

LEZING

Marcus 9:30-50
Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

STILTE

REFLECTIE

Een heleboel woorden van Jezus vandaag. Radicale en verontrustende woorden. Ik kies voor vandaag één zinnetje uit dat me bijzonder aansprak.

De minste willen zijn. Het is zo’n frase uit de Bijbel waar ongemerkt een hoop kwaad mee is aangericht. Bijvoorbeeld wanneer mensen genoegdoening wilden wanneer hen onrecht was aangedaan, en sussend gezegd werd: wees maar de minste, laat het maar. Gek genoeg waren het vaak al ‘de minsten’ tegen wie dit werd gezegd. Ik moet denken aan de mensen in de kerk die zo vaak vergeten of weggenegeerd zijn. Vrouwen die ook een stem wilden hebben, homo’s die ook hun liefde wilden inzegenen, mensen die zochten naar vernieuwing maar botsten op taaie tradities. Ze moesten de minsten zijn.

Maar Jezus zegt dit niet over hen. Hij zegt het over en tegen leiders. Hij zegt het tegen wie de belangrijkste wil zijn, wie de touwtjes in handen heeft. Díe moet de minste zijn, díe moet ieders dienaar zijn.

Een passende herinnering op de dag na de verkiezingen. Na een periode waarin politici zich probeerden te profileren als de beste leiders, de stoerste en daadkrachtigste, de hardste en gemeenste personen in de spotlights. Leiders als dienaren hebben we nodig, mensen die kunnen luisteren en niet opgewonden raken als hun persoonlijk belang of imago in het geding komt.

En ook voor mij persoonlijk, nu ik toeleef naar een nieuw begin als dominee, is het een kernwoord waar ik graag aan herinnerd word.

GEBED

Barmhartige,
Gij wilt U nabij tonen
aan allen die uw hulp inroepen.
Wij vragen U:
open de ogen van ons hart
en spreek hier het Woord
dat ons richting geeft.
Schenk ons uw Geest
als een bron van kracht,
zolang wij onderweg zijn naar U,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s