Dag 24 – Even in de hemel

Wat betreft muziek heb ik vandaag eens iets anders gekozen: Duitse worship! Voor mij iets nieuws, maar ik vond het mooi ter afwisseling.

Ondertussen begint vandaag onze eerste quarantainedag in Groningen, maar er valt genoeg te ontdekken in ons prachtige nieuwe huis.

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Der Herr segne dich
Und behüte dich,

Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir

De Heer zegene je
en behoede je,
Laat zijn aangezicht stralen en zij je genadig
Zijn aangezicht wendt hij je toe
Vrede met jou

(Uitgevoerd door: Kilianskirche Mundelsheim)

LEZING

Marcus 9:2-13
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

STILTE

REFLECTIE

Wat voor mij een ontdekking is tijdens het achter-elkaar-lezen van Marcus, is hoe goed ik de leerlingen begrijp. Vaak als het gaat over de leerlingen van Jezus in een preek of uitleg of kinderbijbel, dan worden hun reacties afgedaan als een beetje dommig, of onhandig, of onwetend, of ongelovig. Dat heb ik zelf ook vaak zo gedaan. Maar ik zie nu veel beter hoe ontzettend menselijk en ‘gewoon’ en herkenbaar hun reacties zijn.

Neem nu eens wat Petrus zegt in de lezing van vandaag. Er overkomt hem iets onbegrijpelijks en mysterieus. Zijn meester verandert van gedaante en plots verschijnen Elia en Mozes, de grote namen uit Israels geschiedenis, op het toneel. Is het gek dat hij denkt: laten we dit moment vasthouden, laten we hier even blijven?

Het willen vastgrijpen van een spiritueel moment of een bijzondere godservaring… wie wil dat niet? Daar even verblijven, dichtbij God, dichtbij de waarheid en de goedheid en de schoonheid… even in de hemel zijn.

Maar het kan niet. Het moment op de berg, waar hemel en aarde elkaar raakten, gaat voorbij. De wolk trekt weg en alleen Jezus blijft achter. Het was maar voor even. Nu wacht het gewone leven weer, met al z’n mitsen en maren en weerbarstigheden.

GEBED

Gij, God,
zijt de schepper van al wat bestaat:
mensen, dieren, al wat leeft,
komt voort uit uw hand;
uw adem houdt ons in leven.
Onderricht ons door uw Woord
hoe wij verbonden blijven met U
en leer ons de wegen kennen
om uw koninkrijk binnen te gaan,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Lied 416 / Tekst: Jeremiah Rankin / Vertaling: Gert Landman)

Een gedachte over “Dag 24 – Even in de hemel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s