Dag 23 – Het leven verliezen

In de Bijbellezing vandaag begint het erom te spannen. We zien steeds duidelijker wie Jezus is. Goed om te lezen, zo in deze week van verkiezingen. Welkom bij dag 23.

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij, ik zal er zijn.

(Muziek: Job de Bruijn / Uitgevoerd door: Job de Bruijn e.a.)

LEZING

Marcus 8:27-9:1
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’

STILTE

REFLECTIE

We dringen steeds dieper tot de kern door. Wie is Jezus? De leerlingen weten inmiddels dat hij niet zomaar een mens is. Hij is de messias, de lang beloofde redder.

Maar dan volgt er iets wat de leerlingen tóen niet begrepen en niet wilden, en wat wij, mensen van 2021, nog steeds niet begrijpen en niet willen. De redder gaat de weg van het kruis, en ieder die hem navolgt moet diezelfde weg gaan. Het is geen weg van glorie, waardering, juichende mensenmassa’s, erkenning en majestueuze macht. Maar wel een weg die uiteindelijk een vreugde brengt die dieper is dan alles wat mensen of dingen ons kunnen geven.

Ook ik wil liever geen kruis op me nemen, ook ik wil mijn leven behouden. Ook ik zou wel een God willen die me voor alle pijn behoedt en die mij een lang en gelukkig leven zonder zorgen belooft. Maar zo is de werkelijkheid niet. Er blijft niemand verdriet bespaard. Ook de Mensenzoon niet. En dat stuit op een enorme weerstand.

Ik heb geen precies en keurig antwoord op de vraag naar het lijden. Maar dit is wat ik zie: dat God in Jezus Christus voor ons uitgaat. Dat hij ook daar op de donkerste en vreselijkste plaatsen van deze wereld geweest is. En dat wij daar nooit zonder hem hoeven te komen.

GEBED

Gij, die mensen niet alleen laat,
laat uw stem horen
hier in ons midden,
en roep ons
om de weg van uw Zoon te gaan,
opdat heel de wereld de vreugde kent,
waarvan Hij de belofte is:
Jezus, onze broeder,
zoon van Abraham,
zoon van God,
ons levenslicht,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht,
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en Gids naar het licht.

(Lied 426 / Tekst: John Bell / Vertaling: Andries Govaart)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s