Dag 8 – Niet van deze wereld

Ik blijf me daar altijd over verwonderen, hoe overbekend veel Bijbelverhalen zijn, en hoe ze toch altijd nieuwe betekenislagen blijken te bevatten. Het mooiste is om met mensen om de tafel te gaan zitten en gewoon maar te gaan lezen en te praten. Maar ook in je eentje kun je, als het lukt, steeds weer iets nieuws ontdekken. Welkom bij dag 8.

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Gij zijt voorbijgegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen,
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed.

(Tekst: Huub Oosterhuis / Muziek: Jean Tabourot / Uitgevoerd door: Amsterdamse Studentenekklesia)

LEZING

Marcus 3:7-19
Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was.

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.

STILTE

REFLECTIE

Ook al hebben we in het evangelie van Marcus geen geboorteverhalen over Jezus gelezen, waarin al duidelijk werd dat het hier gaat om een heel bijzonder kind – toch staat er ook in dit korte evangelie al meteen zoveel op scherp. Ook hier weer. Jezus wordt wederom overspoeld door een grote mensenmenigte, moet zelfs uitwijken in een boot. Iemand die geneest is immers iemand bij wie je in de buurt wilt zijn. Maar Jezus is niet alleen maar de genezer van fysieke kwalen, dat maken de onreine geesten wel duidelijk. Die geesten zijn bizar genoeg de enigen die verwoorden wie Jezus is, ze willen hem eronder houden door zijn identiteit te onthullen. Jij bent de Zoon van God.

Maar als Jezus zich bekend zou maken als de Zoon van God, dan heb je helemaal de poppen aan het dansen. De leiders zijn nú al verstoord. Hoe lang krijgt Jezus dan nog de kans om rond te reizen en dicht bij mensen te komen? Daarom legt hij de geesten het zwijgen op. Zijn invloed gaat over lichaam en geest. Gaat zelfs nog verder, want hij stelt daarna twaalf apostelen aan: naar de twaalf stammen. Het is een duidelijke politieke boodschap.

Geloven gaat niet alleen over onze ziel. Als dat ergens duidelijk wordt, dan is het wel in de evangeliën. Jezus is gekomen om een nieuwe orde te brengen. Een koninkrijk, dat echt en tastbaar en zichtbaar is. Met mensen die hij aanstelt en aanraakt. Een koninkrijk dat niet van deze wereld, maar wel in deze wereld is. Met een koning die machtiger en kwetsbaarder is dan wie dan ook.

GEBED

Verborgen God,
Gij hebt onze ogen geopend
voor de weg van uw Zoon.
Wij vragen U:
maak ons tot waarachtige mensen,
die het oude bestaan durven verlaten
en opnieuw geboren worden
om voor elkaars geluk te leven,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;
de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je
doen schijnen en je genadig zijn;
de Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden
en je vrede geven.
Amen.

Een gedachte over “Dag 8 – Niet van deze wereld

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s