Dag 7 – Weerstand

Welkom bij dag 7! Voor wie later is aangehaakt: we lezen in deze veertigdagentijd het evangelie van Marcus. Inmiddels zijn we bij hoofdstuk 3. Ik lees iedere dag het bijbelgedeelte en vraag me dan af: waar raakt dit, wat zegt dit me vandaag? Dat is vaak veel te veel om allemaal op te schrijven. Dus kies ik één of twee gedachtes en probeer daar iets samenhangends bij te zeggen – tegen mezelf en tegen wie dit maar leest.

Het lied van vandaag is eigenlijk een Kerstlied, maar dat weerhoudt mij er niet van om er ook eind februari naar te luisteren :)

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

He comes down in peace, a child in humility,
The keys to his kingdom belong to the poor;
Before him shall kneel the kings with their treasures,
Gold incense and myrrh.
All bells in paradise I heard them ring,
Sounding in majesty the news that they bring;

(Door: John Rutter / Uitgevoerd door: King’s College Choir, Cambridge)

LEZING

Marcus 3:1-6
Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

STILTE

REFLECTIE

Het raakt me hoe snel Jezus op weerstand is gestuit. Het heeft niet meer gevraagd dan het genezen van mensen en het bevragen van de regels, of er worden plannen gesmeed om hem uit de weg te ruimen. De grote toestroom van mensen heeft daar natuurlijk aan bijgedragen. Jezus trekt de aandacht en meteen wordt de machtsstrijd zichtbaar. De gevestigde orde voelt zich bedreigd: er is hier iemand met een ander Verhaal, iemand met een andere autoriteit (zie het verhaal van de man met de onreine geest in hoofdstuk 1!), iemand die heelt en geneest en vergeeft. Het zijn de leiders die daar niet de zegen van inzien, maar zich bedreigd en aangevallen voelen.

De eerste reflex is niet om in gesprek te gaan of nieuwsgierig te zijn naar wie Jezus is en of er misschien iets van God in hem te vinden is. Nee. Er is maar één oplossing: hij moet weg. Het is een algemeen menselijke reflex: wie het niet met je eens is, moet weg. Je ziet dat overal. Soms is het min of meer onschuldig. Je ziet het gebeuren in vergaderingen en commissies, het overkomt de besten. Maar vaker is het lelijk en duister en worden mensen buitengesloten, negeren leiders bewust bepaalde stemmen of stuiten pogingen tot recht en vrede op een ondoordringbaar systeem van bureaucratie. De outsider met het andere verhaal wordt vertrapt onder de massa. Hoe vaak is dat al gebeurd in de geschiedenis?

Jezus kwam vanuit de onzichtbare kant van de maatschappij naar boven. Uit een onbelangrijk dorpje, als kind van onbelangrijke ouders. Hij maakt duidelijk dat mensen altijd belangrijker zijn dan regels en systemen. Een boodschap die vandaag nog even actueel is als toen. Een boodschap die hem het leven zal kosten.

GEBED

Gij, die mensen niet alleen laat,
laat uw stem horen
hier in ons midden,
en roep ons
om de weg van uw Zoon te gaan,
opdat heel de wereld de vreugde kent,
waarvan Hij de belofte is:
Jezus, onze broeder,
zoon van Abraham,
zoon van God,
ons levenslicht,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
the rains fall soft upon your fields
and until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.

(Traditionele Keltische zegen)

2 gedachten over “Dag 7 – Weerstand

  1. Wat een prachtige waarheid: Hij maakt duidelijk dat mensen altijd belangrijker zijn dan regels en systemen.
    Christenen en kerken verschuilen zich zo vaak achter de regels van God die zij denken te kennen, terwijl Jezus zelfs die regels doorbreekt met zijn liefde. Het raakt me: daar waar altijd ook weer twijfels zijn over de weg die ik ga met mijn kind is dit doorslaggevend: de liefde van God voor de mens. Ook dit mens, mijn transzoon.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s