Dag 5 – De mate van Gods liefde

Eén van de beste dingen aan in Engeland wonen, zijn de kerkliederen. Ik heb in de afgelopen jaren zoveel prachtige nieuwe liederen geleerd. Een favoriet is ‘There’s a wideness in God’s mercy’, en die past vandaag prachtig bij de Bijbellezing. De titel die ik deze dag gegeven heb, ‘de mate van Gods liefde’, is een regel uit de Nederlandse vertaling van dit lied – door Sytze de Vries, hoe kan het ook anders. Ik denk dat ik in de komende jaren veelvuldig gebruik ga maken van zijn vertalingen van de liederen van overzee!

(Ik had dit ook de titel ‘Woke millennials en zure boomers’ kunnen geven – maar ik weet niet of ik daarmee mensen uitnodig of juist afschrik ;-))

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

There’s a wideness in God’s mercy
like the wideness of the sea.
There’s a kindness in God’s justice,
which is more than liberty.

(Tekst: Frederick William Faber / Melodie: Wellesley / Uitgevoerd door: Choir of Jesus College, Cambridge)

LEZING

Marcus 2:12-17
Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij onderwees hen. Toen hij verderging zag hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

STILTE

REFLECTIE

Net als je denkt: ja, die Jezus bevalt me wel, hij heeft oog voor wie ziek en minderbedeeld is, prachtig – neemt het evangelie een onverwachtse wending. Jezus richt zijn blik op een tollenaar, iemand met een dubieuze morele status. Niet alleen wordt die man een naaste volgeling, even later blijkt dat er nog veel meer tollenaars in de buurt van Jezus verkeren, aangevuld met ‘zondaars’.

In deze verkiezingstijd is dit wel nuttig om nog eens te lezen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar in mijn hoofd worden de stemmers van bepaalde partijen één grote massa aan ‘slechte mensen’. Ik kan hun standpunten niet aanhoren en wil er niet eens naar luisteren. Deels is dat terecht, omdat wie het bestaansrecht van medemensen ontkent wat mij betreft ook echt verwerpelijke ideeën erop na houdt.

Maar zo’n Bijbelgedeelte als dit herinnert me aan iets wat ik ontzettend moeilijk vind. Namelijk dat Jezus niet alleen is gekomen voor de mensen die hun prioriteiten op orde hebben. Jezus is er niet alleen voor de woke millennials, maar ook voor de zure boomers. En hoewel ik wel een idee heb over wie er meer bekering nodig heeft dan ik, is het niet aan mij om mensen af te schrijven. Sterker nog, dat gevoel van zelfrechtvaardiging kan weleens heel riskant zijn: ergens anders zegt Jezus toch ook iets over een balk en een splinter…?

Het is de uitdaging om altijd de mens achter de mening te blijven zien. Juist in een tijd waarin polarisatie als het zwaard van Damocles boven talloze samenlevingen hangt. De ander niet afschrijven in een veroordelende tweet, maar verbinding blijven zoeken. Ja, opkomen voor de zieken en mensen met minder kansen en vluchtelingen en kinderen – maar niet door anderen weg te zetten als reddeloos verloren.

Ongelofelijk, wat is dat moeilijk.

GEBED

God,
doe ons de vreugde smaken
van uw beschermende aanwezigheid.
Schenk ons uw Geest
die ons in nacht en ontij
bewaren zal op de weg
van Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij met alle mensen op aarde
de vrede van uw land mogen kennen,
waar alle haat verdwenen is
en wij voor elkaar
broeders en zusters zijn,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
met vrede gegroet en gezegend met licht!

(Lied 430 / Tekst: Sytze de Vries)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s