Dag 3 – Een nieuwe wereld

Een lange Bijbelpassage vandaag – ik kan niet zeggen dat ik Marcus in perfect afgemeten stukjes heb opgedeeld! Maar het kost teveel dagen om deze verhalen apart te bespreken, en ergens horen ze ook bij elkaar – daarover meer in de reflectie. Als lied een oude Engelse hymn, die ook erg mooi in het Nederlands vertaald is en gezongen wordt bij de viering van de Maaltijd van de Heer.

Beluister hier de gesproken versie:

OPENING

Gezegend zijt Gij, God,
koning der wereld,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ook mij
met uw licht!

LIED

Just as I am, without one plea
but that thy blood was shed for me,
and that thou bidd’st me come to thee,
O Lamb of God, I come, I come.

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

(Tekst: Charlotte Elliott (1789-1871) / Melodie: ‘Saffron Walden’ / Uitvoering: King’s College Choir, Cambridge / Vertaling: Gert Landman)

LEZING

Marcus 1,20-45
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

STILTE

REFLECTIE

In de Bijbel in Gewone Taal is ‘het koninkrijk van God’ vertaald als: ‘Gods nieuwe wereld’. Daar kun je theologisch natuurlijk van alles op aan te merken hebben. Maar vandaag moest ik aan die uitdrukking denken toen ik de drie genezingsverhalen uit het eerste hoofdstuk van Marcus las. (Ik ben de laatste weken al vaker in deze passages gedoken omdat ze op het zondagse leesrooster stonden.) Gods nieuwe wereld. Dat is precies wat er gebeurt: Jezus laat zien dat er een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. Dat het anders kan, en dat hij degene is die voor ons uitgaat.

Eerst de man met de onreine geest. Jezus staat tegenover de macht van de duisternis, die mensen in zijn greep wil houden. Maar het is niet de onreine geest die de overhand heeft. Jezus is hier de machtige, degene met autoriteit.

Dan de schoonmoeder van Simon (Petrus). Daar laat Marcus zien wat er gebeurt als Jezus geneest: dan staan mensen weer op. In het Grieks wordt hier nota bene hetzelfde woord gebruikt als bij de opwekking van Jezus zelf.

En als laatste de man met huidvraat. Daar laat Jezus iets van zijn hart zien: hij komt dichtbij en hij raakt degene aan die niemand wilde aanraken. Die genezing brengt een omkeer teweeg die exemplarisch zal zijn voor Jezus’ gehele leven: Jezus is gedwongen tot de afzondering waar de genezen man eerst in moest leven.

In volle vaart neemt Marcus ons mee en laat ons met trefzekere bewegingen zien: dit is wie Jezus is. De Messias die ware vrijheid en heling en opstandingsleven brengt – maar zijn weg zal niet zonder pijn en lijden zijn. Ik voel me aangetrokken tot het volgen van deze Mens, maar kan ik ook volgen als het iets van me vraagt?

GEBED

Barmhartige God,
blijf ons scheppend nabij
en maak ons tot mensen
naar het beeld van Jezus, uw Zoon,
opdat de wereld
van woestijn tot paradijs wordt,
een plaats van vrede
waar mensen en volkeren
in verbondenheid met elkaar leven
en Gij zelf in ons midden woont,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

(Gebed uit: Dienstboek Deel I)

ZEGEN

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij
en verte die wenkt
als groet op je lippen
en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
Amen.

(Tekst: Sytze de Vries / Muziek: Job de Bruijn)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s