ADVENT 20

22 december 2020

Een sprong terug in de Bijbel, naar een andere vrouw: Hanna. Haar lofzang is een voorloper van die van Maria.

Meer over de Adventsgebeden in deze blog.

Fijne dag!

(De gesproken versie begint na de muziek.)

MUZIEK

Het Engelse lied ‘In the bleak midwinter’ heeft een wat wonderlijke tekst. De prachtige melodie past eigenlijk beter bij de Nederlandse vertaling. Het is een lied waarin het verlangen doorklinkt:

In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht!

(Voor wie toch Engelse koormuziek prefereert, hier de versie van King’s College Choir.)

OPENINGSWOORDEN

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

BIJBELLEZING: 1 Samuel 1:1-10

En Hanna bad:
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde.
Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.
Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door hem worden onze daden gewogen.
De boog van de helden is gebroken,
en wie wankelen weten zich gesterkt.
Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood,
en wie hongerden zijn verzadigd.
De onvruchtbare baart zeven zonen,
en wie veel kinderen heeft, verwelkt.
De HEER doet sterven en doet leven,
zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog.
De HEER maakt arm en hij maakt rijk,
vernedert diep en heft hoog op.
Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
hij houdt een ereplaats voor hen vrij.
Van de HEER zijn de pijlers der aarde
waarop hij de wereld heeft vastgezet.
Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad,
maar de zondaars komen om in het duister.
Ontoereikend is de menselijke kracht:
wie het opneemt tegen de HEER wordt gebroken,
vanuit de hemel dondert hij hun toe.
De HEER spreekt recht over heel de aarde,
hij geeft macht aan de koning die hij kiest
en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’

STILTE

Neem een moment om de tekst tot je te laten spreken. Kies bijvoorbeeld één stukje dat je opviel en laat je gedachten daarover gaan.

REFLECTIE

Soms lijkt het wel alsof de hele wereld aan het vastlopen is. Dat voelt op het moment wel zo in Engeland, waar ik woon. Alsof de Brexit alleen nog niet rampzalig genoeg was, kwam er dit jaar ook een pandemie overheen en toen een variant van het virus waardoor buurlanden in paniek hun grenzen dichtdeden. Crisis op crisis en dat terwijl het land geleid wordt door iemand waar je je van kunt afvragen of hij juiste prioriteiten stelt. Ik zie eerder haantjesgedrag en stoerdoenerij dan wijs en evenwichtig beleid.

Nu zou ik op zich wel kunnen leven met een land dat stukloopt op haar eigen arrogantie, ware het niet dat er achter het nieuws altijd gewone mensen te vinden zijn. Mensen die al in de rij voor de douane stonden omdat ze met Kerst hun familie wilden zien. Vrachtwagenchauffeurs die maar moeten hopen op tijd weer terug bij hun gezin te zijn, nu de grens op slot is. Er zal weer gehamsterd worden en er zijn altijd mensen die dan verdrietig thuiskomen. Angst en boosheid zijn net zo goed besmettelijk als een virus.

Midden in eenzelfde wereld waarin het recht van de sterkste leek te gelden, ontmoeten we Hanna. Ze is één van de profetenstemmen in de Bijbel, net als Jesaja en Maria. Hanna had ellendige jaren achter de rug als onvruchtbare vrouw en bracht nu haar eerstgeboren zoon Samuel naar de tempel. Daar krijgt ze de g/Geest en wordt ze één van de vertegenwoordigers van het goede nieuws, dat als een rode draad door de Bijbel loopt: “Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.” Hanna zingt over een wereld waarin niet de sterkste of de vruchtbaarste de baas is, maar waar God regeert.

Ik snak naar dat moment. Het moment dat God alles rechtzet. Want man man man… wat is er veel krom in deze wereld.

Toch zijn profetieën als die van Hanna geen reden om apathisch op dat moment te gaan zitten wachten. Vooruitkijken naar Gods nieuwe wereld kan nooit zonder zelf ook, nu al, in beweging te komen. Angst en verdriet en virussen mogen dan besmettelijk zijn, hoop en moed en verlangen zijn dat net zo goed. Woorden als die van Hanna maken warm van binnen, vuren aan, helpen ons het goede en hoopvolle te zien. Wie glimlacht, zal meer glimlachende mensen ontmoeten dan wie met de ellebogen vooruit probeert te komen.

Dat verlangen van Hanna en Maria, het verlangen van Advent mag verspreid worden. Dus durf te vertellen. Durf te hopen. Durf lief te hebben.

GEBED

Gij, die antwoordt
voordat wij tot U roepen,
laat uw licht opgaan
overal op aarde waar
mensen heil verwachten.
Schep een nieuw begin
en wijs ons de goede weg
van Jezus, uw Zoon.
Doe ons delen in uw blijdschap
en maak ons werkers
van barmhartigheid en liefde,
deze dag en alle dagen die komen.
Amen.

OM TE DOEN

Voor nu, of later vandaag:

Steek je mooiste kaarsen aan en geniet ervan hoe ze licht brengen in een donkere tijd.

DE DAG IN

Met de zegen uit Northumbria:

May the peace of the Lord Christ go with you,
wherever He may send you.
May He guide you through the wilderness,
protect you through the storm.
May He bring you home rejoicing
at the wonders He has shown you.
May He bring you home rejoicing
once again into our doors.

P.S. De zegen kun je ook zingen, klik hier.

2 gedachten over “ADVENT 20

  1. Dank je wel, Gertine, voor je hoopvolle en strijdbare teksten in donkere tijden. Het kleurt mijn dag!
    Voor jullie in die chaotische situatie in Engeland: vrede en alle goeds!
    Jodien

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s