ADVENT 5

4 december 2020

Welkom bij het vijfde Adventsgebed. Wil je meer weten over dit initiatief? Lees dan deze blog. Vandaag laat ik het cynisme achter me en ben ik geïnspireerd door het beeld van een leider die regeert zonder stemverheffing.

Fijne dag!

Beluister hier de gesproken versie:

MUZIEK

Een hedendaagse Engelse hymn: In a world where people walk in darkness – Uitgevoerd door Canterbury Cathedral Choir.

Woorden uit het refrein:
For the light is stronger than the darkness
And the day will overcome the night.
Though the shadows linger all around us,
Let us turn our faces to the light.

(Het lied is ook vertaald in het Nederlands als ‘Waar de mensen dwalen in het donker‘ – lied 286 uit het Liedboek.)

OPENINGSWOORDEN

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

BIJBELLEZING: JESAJA 42,1-4

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

STILTE

Neem een moment om de tekst tot je te laten spreken. Kies bijvoorbeeld één stukje dat je opviel en laat je gedachten daarover gaan.

REFLECTIE

Dit soort teksten uit Jesaja worden in de christelijke traditie vaak toegepast op Jezus, in wie we de vervulling van Gods beloften zien. Maar we moeten niet vergeten dat ze allereerst gesproken werden tijdens of vlak na de periode van ballingschap, voor een volk dat worstelde met haar eigen identiteit, leiderschap en toekomst. In de tekst van vandaag zie ik weer datzelfde verlangen als eerder deze week, het verlangen naar iemand die een leider is die Gods goedkeuring kan wegdragen.

Hier ontmoeten we een dienaar die het recht laat heersen zonder stemverheffing. Met dit beeld wordt zonder problemen afgerekend met schreeuwende baasjes. Is het gek dat ik in onze tijd dan moet denken aan veel van de wereldleiders? En in de Engelse context aan Boris Johnson, die groot geworden is in een elitaire kostschoolcultuur waar het draait om het recht van de sterkste?

Bovendien heeft deze persoon uit Jesaja oog voor het kleine en verachte, dat wat op het punt staat op te geven. Een samenleving kan pas echt bloeien, als er plek is voor iedereen. Niet alleen voor degenen die het redden, die het gemaakt hebben in het leven, die elke discussie winnen en een gevulde bankrekening hebben.

Soms kan zo’n profetisch ideaalbeeld moedeloos maken: het lukt ons nooit! Maar het kan ook een aansporing zijn, om met iets van het vuur van diezelfde Geest op pad te gaan. Om zelf als die uitgekozen leider te zijn: jezelf te behoeden voor grootspraak en stemverheffing, oog te hebben voor wie lastig en vergeten is, en mee te werken aan een wereld waarin Gods recht zegeviert. Troostrijk vind ik dat juist het kleine zo belangrijk is bij God. Ons kleine alledaagse leven is niet waardeloos: het telt volwaardig mee in het koninkrijk van God.

En ik kan niet anders dan via Jesaja uitkomen bij Jezus. Want als ik wil weten hoe zo’n ultieme leider eruit ziet, hoef ik alleen maar te kijken naar Jezus. Hij zweeg en sprak op de juiste momenten, was zachtmoedig en fel als het moest, liet zich niet verleiden door de macht, keek omhoog en zag mensen in bomen zitten. In hem vond God vreugde.

GEBED

Gij, die uw tent wilt opslaan
om onder ons te wonen,
open onze ogen
voor de boodschapper van uw vrede,
die het licht der wereld is,
het Woord uit uw mond.
Maak ons vrij
om in het kind van Maria
Hem te ontvangen,
die de vervulling is van uw beloften:
Jezus Messias,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen.

OM TE DOEN

Voor nu, of later vandaag:

Schrijf een kaartje aan iemand in je nabije omgeving die jou inspireert.

DE DAG IN

De Heer zegene en behoede je,
Hij doe zijn aangezicht over je lichten
en ontferme zich over jou,
de Heer geve je vrede!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s