Ochtendgebed Dinsdag 20 oktober 2020

Lieve mensen,
Ik kreeg pas een vraag over de ochtendgebeden die ik van het voorjaar maakte. Toen kwam de gedachte op om er weer eens mee bezig te gaan. Als een klein experiment, om te zien wat het me brengt. Ik heb ook mijn nieuwe microfoon gebruikt om het gebed van morgen in te spreken. Ik hoor graag wat jullie daarvan vinden! Voorlopig blijft het even bij deze week, maar wie weet komt er in de toekomst meer.
Fijne dag! Gertine

Luisterversie:

Ochtendgebed

“Wie een mens ontmoet, ontmoet God.” – Marilynne Robinson

Steek een kaars aan

Stilte

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

LIED

Zing of luister: Dit is een morgen –– klik hier

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

PSALM

Psalm 85:9-12
Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!
Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

BIJBELLEZINGEN

Efeze 2:12-22
… Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken, en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren:  dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Lucas 12:35-38
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.

Stilte

BENEDICTUS

Lofzang van Zacharias
Alle eer aan de ​Heer, de God van Israël!
Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.
Hij heeft ons een machtige redder gegeven,
uit de ​familie​ van ​koning ​David.
Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
en van iedereen die jullie haat.’
Dat hebben de profeten gezegd
tegen onze voorouders.
Zo toonde God aan hen zijn ​liefde,
hij is zijn ​heilige​ belofte niet vergeten.
God beloofde aan Abraham, onze voorvader,
dat hij ons zou redden van onze vijanden.
Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

GEBEDEN

Gebed voor jezelf, mensen dichtbij of ver weg, de wereld, afgesloten met:

Goed is de hand
die mij leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God,
onzegbaar goed.
Zegen deze dag
en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.
Amen.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid
.
Amen.

ZEGENBEDE

God zal je hoeden,
Christus je voeden,
Geest van hierboven
geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte,
geneest en omarmt je,
vriend in het duister
en gids naar het licht.
Amen.

2 gedachten over “Ochtendgebed Dinsdag 20 oktober 2020

  1. Mooi Gertine, je hebt een heerlijk rustige en heldere stem. Zegen voor jou vandaag en op je weg verder, nu nog in Engeland, straks weer in Nederland. Hartelijke groet!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s