Dagelijks gebed – Zesde week van Pasen

Voor het bidden van dit ochtendgebed heb je een Bijbel en eventueel een Liedboek nodig. Fijn als je meebidt! Deze week gaat verder met de doorgaande lezingen van Numeri (wat een woelige reis door de woestijn!) en Lucas, met als uitzondering de donderdag, als het Hemelvaart is.

Klik hier voor de PDF-versie


“Hoe vaak wordt er niet gesproken over de menselijke vooruitgang? Vreemd genoeg horen we zelden iets over de belangrijkste stap voorwaarts die een mens kan maken, de stap voorbij aan eigenbelang en de gewone gang van zaken. Die ons in een directe omgang met het Thuis van de ziel en met de Vader plaatst en ons kan binnenbrengen in het eeuwig leven.” – Evelyn Underhill

Steek een kaars aan

Stilte

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

LIED

Zondag: Lord of all hopefulness – klik hier
Maandag: Taizé – Bleibet hier – klik hier
Dinsdag: Liedboek 840 – Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – klik hier
Woensdag: Liedboek 283 – In de veelheid van geluiden – klik hier
Donderdag: Lied 657 – Zolang wij ademhalen – klik hier
Vrijdag: Taizé – Als alles duister is – klik hier
Zaterdag: Liedboek 602 – Met niets van niets zijt Gij begonnen – klik hier

PSALM

Zondag: Psalm 73:21-28
Maandag: Psalm 65
Dinsdag: Psalm 124
Woensdag: Psalm 132
Donderdag: Psalm 110
Vrijdag: Psalm 20
Zaterdag: Psalm 21

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

BIJBELLEZINGEN

Oude Testament

Zondag: Job 19:23-27
Maandag: Numeri 16:25-35
Dinsdag: Numeri 17:1-15
Woensdag: Numeri 17:16-26
Donderdag: Jesaja 52:7-15
Vrijdag: Numeri 20:1-13
Zaterdag: Numeri 21:4-9

Nieuwe Testament

Zondag: 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Maandag: Lucas 6:27-38
Dinsdag: Lucas 6:39-einde
Woensdag: Lucas 7:1-10
Donderdag: Hebreeën 7:26-28
Vrijdag: Lucas 7:11-17
Zaterdag: Lucas 7:18-35

Stilte

BENEDICTUS

Lofzang van Zacharias

Alle eer aan de ​Heer, de God van Israël!
Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.

Hij heeft ons een machtige redder gegeven,
uit de ​familie​ van ​koning ​David..

Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
en van iedereen die jullie haat.’

Dat hebben de profeten gezegd
tegen onze voorouders.

Zo toonde God aan hen zijn ​liefde,
hij is zijn ​heilige​ belofte niet vergeten.

God beloofde aan Abraham, onze voorvader,
dat hij ons zou redden van onze vijanden.

Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

GEBEDEN

Gebed voor jezelf, mensen dichtbij of ver weg, de wereld, afgesloten met:

Geprezen zijt Gij, mijn God, die als een nieuwe dag
voor ons zult opgaan om licht te brengen in het duister
en de schaduw van de dood
en onze voeten te geleiden
op een weg van vrede.
Amen.        

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid
. Amen.

ZEGENBEDE

God zal je hoeden,
Christus je voeden,
Geest van hierboven
geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte,
geneest en omarmt je,
vriend in het duister
en gids naar het licht.
Amen.


Bronverwijzingen:

Citaat: Evelyn Underhill, Het spirituele leven, (Deel II: gemeenschap met God)
Morgengebed: Dienstboek. Een proeve. Schrift, Maaltijd, Gebed (Zoetermeer, 1998)
Zegenbede: Lied 426 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (Utrecht, 2013)
Foto: van Kaushik Panchal op Unsplash

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s