Dagelijks gebed – Vijfde week van Pasen

Lieve mensen,
In sommige opzichten is elke dag een gebed plaatsen makkelijker dan eens per week! Het schoot er dit weekend bij in. Maar omdat ik toch graag wilde doorgaan met het maken van de ochtendgebeden, hierbij alsnog de teksten voor deze vijfde week van Pasen.

Klik hier voor de PDF-versie


“Daarop toonde Hij me een klein ding, ongeveer zo groot als een hazelnoot, dat, rond als een knikker, in de palm van mijn hand leek te liggen. Ik bekeek het nauwkeurig met het oog van mijn verstand en dacht: “Wat zou dit kunnen zijn?” Het antwoord was algemeen: “Dit is al het geschapene.” Verwonderd vroeg ik me af hoe het kon blijven bestaan want, klein als het was, had ik het gevoel dat het plots in het niets zou kunnen verzinken. Het antwoord dat Hij me ingaf was: “Het bestaat en het zal altijd blijven bestaan, want God bemint het. En zo heeft elk ding zijn bestaan te danken aan Gods liefde.” – Juliana van Norwich

Steek een kaars aan

Stilte

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

LIED

Dinsdag: Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht – Klik hier
Woensdag: Sela – Wees stil voor het aangezicht van God – Klik hier
Donderdag: Taizé – Jesu le Christ – Klik hier
Vrijdag: Lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben – Klik hier (Engels)
Zaterdag: Lied 212 – Laten wij zingend deze dag beginnen – Klik hier (Duits)

PSALM

Dinsdag: Psalm 19:2-5
Woensdag: Psalm 30
Donderdag: Psalm 16
Vrijdag: Psalm 138
Zaterdag: Psalm 146

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

BIJBELLEZINGEN

Oude Testament

Dinsdag: Numeri 11:16-33
Woensdag: Numeri 12
Donderdag: 1 Samuel 2:27-35
Vrijdag: Numeri 14:11-25
Zaterdag: Numeri 14:26-einde

Nieuwe Testament

Dinsdag: Lucas 5:1-11
Woensdag: Lucas 5:12-26
Donderdag: Handelingen 2:37-47
Vrijdag: Lucas 6:1-11
Zaterdag: Lucas 6:12-26

Stilte

BENEDICTUS

Lofzang van Zacharias

Alle eer aan de ​Heer, de God van Israël!
Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden.

Hij heeft ons een machtige redder gegeven,
uit de ​familie​ van ​koning ​David..

Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
en van iedereen die jullie haat.’

Dat hebben de profeten gezegd
tegen onze voorouders.

Zo toonde God aan hen zijn ​liefde,
hij is zijn ​heilige​ belofte niet vergeten.

God beloofde aan Abraham, onze voorvader,
dat hij ons zou redden van onze vijanden.

Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

GEBEDEN

Gebed voor jezelf, mensen dichtbij of ver weg, de wereld, afgesloten met:

Goed is de hand
die mij leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God,
onzegbaar goed.
Zegen deze dag
en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.
Amen.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid
. Amen.

ZEGENBEDE

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en tot dat we elkaar weer zien:
dat God je in zijn hand bewaart.
Amen.


Tekst ochtendgebed: Erik van den Borne (uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (Utrecht 2013))

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s